Mobile Application คืออะไร

Mobile Application คืออะไร

Mobile App หรือเรียกเต็มๆ ว่า Mobile Application ก็คือ

Mobile App หรือเรียกเต็มๆ ว่า Mobile Application ก็คือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หรือสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะนั้นเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งมีหลายระบบปฏิบัตการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้งานกัน ส่วนที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากก็คือ ระบบ iOS และ Android จึงทำให้เกิดการพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ระบบซื้อของออนไลน์,  ระบบสั่งอาหารออนไลน์, ระบบจองคิวล่วงหน้า, โปรแกรมการสนทนาออนไลน์, แผนที่ รวมไปถึงเกมส์ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

Mobile Application เหมาะสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงขยายการให้บริการผ่านมือถือ ที่สะดวก สบาย ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

ประโยชน์ของ Mobile App สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้านคือ

1. ประโยชน์ด้านผู้ให้บริการ

• ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่เสียไปโดยไม่สามารถที่คาดเดาได้เลยว่าลูกค้าจะเข้าโฆษณา ประชาสัมพันธ์เหล่านั้นหรือไม่
• เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับร้านค้า หรือองค์กรให้ดูดี มีจุดเด่น และมีจุดขายที่ชันเจน ส่งผลให้ธุรกิจมียอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือมีผลตอบรับที่ดีขึ้น
• มีการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
• ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก และทำให้การติดต่องานต่างๆ สะดวก สบายยิ่งขึ้น
• ทำให้ร้านค้าหรือองค์กรเป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้น

2. ประโยชน์ด้านผู้บริโภค / ผู้ใช้งาน

• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกไปซื้อสินค้า และบริการต่างๆ ด้วยตัวเอง
• ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด และการค้นหาเส้นทาง เพื่อออกไปซื้อสินค้าที่ต้องการ
• มีตัวเลือกในการเปรียบเทียบ ราคา และคุณภาพสินค้า โดยที่ไม่ต้องออกไปสำรวจด้วยตัวเอง
• ลดขั้นตอน และประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ

สรุปประโยขน์ที่ได้จากการใช้งาน Mobile App

ณ ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการสื่อสารและเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร และความรู้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะการเข้ามาของสมาร์ทโฟน ทำให้อยู่ที่ไหนก็สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ว่าจะการค้นหาสินค้าอุปโภค บริโภค บริการต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่ร้านอาหาร ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดย่อม หรือขนาดใหญ่ ล้วนต่างให้ความสนใจในการที่จะพัฒนา Mobile Application เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สำหรับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงสื่อ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการติดต่อระหว่างกลุ่มลูกค้าของตนเอง


สนใจทำ Mobile Application สามารถติดต่อได้ที่ : www.uds.co.th

Posts Carousel

Latest Posts

Most Commented